Group Alumni

(By ending years)

Current Team

Silvia Zarate

Post-Doc

Email

Giovanna Schver

PhD Student

Email

Andrew Toye Ojo

PhD Student

Email

 

Qi (Joy) Yang

PhD Student (co-supervised with Prof. Pang)

Email

Yi Rang (Nellie) Han

PhD Student

Email

Minhthi Bui

M.Sc Student

Email

Photos

Research Associates

Yan Li, PhD - 2012

Hongliang Jiang, PhD - 2013

Xiping Huang, PhD - 2014

 

Post-Doctoral Fellows

Xin Xu, PhD - 1990

Cherng-Ju Kim, PhD - 1992

Xiao Yu Wu, PhD - 1994

Yan Li, PhD - 2009

Hui Zhao, PhD - 2011

Yanhong Luo, PhD - 2011

Silvia Zarate, PhD - 2017

 

Visiting Scholars

Yanhong Luo, PhD - 2008

Ang Chen, MSc - 2010

Jun He, PhD - 2014

Magaly Lyra, PhD - 2014

Wenlin Fan, PhD - 2015

 

Graduate Students

Susam K. Lum, MSc - 1990

Anh Thu Pham, MSc - 1993

Tuo Jin, PhD - 1997

Jian-Xin Li, PhD - 1998

Kimberly A. Gates, PhD - 1999

Payam Zahedi, MSc - 2006

Yin Ma, MSc - 2008

Sammi Hong, MSc - 2009

Beibei Qu, PhD - 2012

Dajun Sun, PhD - 2014

Zheng Li, MSc -2015

 

Undergraduate Research Students

Ethel Ying - 1993

Cedric Lam - 1993

Jacqueline Galang - 2006

Morgan Wyatt - 2006

Sammio Hong - 2007

Delsie D'Silva - 2008

Calvin Au - 2008

Xinyue Wang - 2009

Zheng Li - 2013

Smruti Patel - 2013

Yuye Fang - 2013

Chuchu Zhao - 2014

Charis Lam -2014

Nellie Han - 2015

Lucy Lin - 2016

Yuji Yin - 2016

Zizheng Xian- 2017

Yingshan Ma - 2017

 

International Visiting Research Student

Yasmine Anser - 2009

Giovanna Mederios - 2012

Hadjer Salmi - 2013

Salvana Costa, MSc - 2014

Amanda Quintas - 2014, 2015, 2016

Camila Figueiredo - 2014, 2015, 2016

Davide Frascio - 2017

 

 PIL Research Group 2014. Designed by Zheng Li.

Report Error